Personal tools
  • View
  • Add/Edit Basic Information
  • Add/Edit Riche Classification

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Name:
Image/Logo:
Postal Address: R.Moldova, or. Chişinău, str.Burebista, 93
Phone number: (022) 52-36-61
Website: http://www.mama-copilul.md/
Organisation summary: Bine aţi venit! Instituţia Medico-Sanitară Publică, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, este instituţia de frunte a Republicii Moldova în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei (somatice şi chirurgicale), care are două direcţii prioritare de activitate: acordarea asistenţei medicale înalt specializate mamei şi copilului, precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul medicinii. Scopul principal este protecţia sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolnavilor, precum şi promovarea modului sănătos de viaţă, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului . Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, prin secţiile şi subdiviziunile sale, vă oferă servicii medicale de un înalt nivel de calitate şi profesionalism. În spiritul jurămîntului lui Hippocrate, întregul corp medical doreşte să vă asigure o însănătoşire grabnică!

Funding types:

Riche Classification

Languages and Geographical Perspective: Romania , Romanian ,